Себереализация

„Себереализацията е първата среща с реалността. Шри Матаджи Нирмала Деви  

Себереализацията (от англ. – осъзнаване, осъществяване на Себето) от дълбока древност е била крайната цел на всеки истински стремеж и практика за духовно усъвършенстване. Тя е наричана с различни имена в древните свещени писания - Второ раждане, Сатори, Просветление, Мокша. Не случайно девизът „Познай себе си” се явява едно от основните изисквания за познаване на истината и извисяването на Духа.

В миналото постигането на Себереализация е било изключително трудно. Малцина търсачи на Истината са достигали да нея, обикновено след тълги аскетични практики и изолиране от обществото, и едва след като духовният им учител (гуру) е преценял, че те са готови за това.  В наши дни Шри Матаджи, която е истински Гуру от съвършено нов тип, направи това познание достъпно за всички и даде масова Себереализация на стотици хиляди хора безплатно.

Получете вашата Себереализация сега чрез следващото кратко упражнение.

Медитацията като основна практика за установяване и развиване на нашата Себереализация е естествен процес, който не изисква усилие и време и ни помага да установим добро физическо, емоционално, ментално и духовно здраве, без да се откъсваме от обичайните си задължения.

Себереализацията е процес на коренна вътрешна промяна и като такъв е нормално да бъде напътстван. От една страна, нашата майчина енергия Кундалини нежно ни посочва къде се крият нашите слабости и ни помага да ги отстраним. Но от друга, това става много по-лесно и по-бързо когато духовното пътуване към нашето Себе се извършва сред хора със събудена енергия Кундалини и под деликатното ръководство на духовен учител, който трябва да е установил своята Себерализация и да уважава нашата свобода на избор и достойнство.  

През вековете, макар и рядко, са се раждали личности с издигната енергия Кундалини, т.е. със Себереализация, и техният живот и дело са оставили неоценима следа в човешката история и еволюция. Такива личности например са известни духовни учители, като Зороастър, Моисей, Авраам, Лаодзъ, Конфуций, Сократ, Мохамед, Гуру Нанак и други; или известни творци, като Леонардо да Винчи, Микеланджело, Моцарт, Шекспир, Уилям Блейк; или всепризнати авторитети на науката и обществото, като Айнщайн, Линкълн, Ататюрк.

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

 

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2024