Музика за медитация

Древна индийска легенда разказва, че някога хората живеели хармоничен и праведен живот. Те имали познание за своята духовна същност и уважавали духа в другите.
За съжаление с времето вниманието им било обсебено от материята и те загубили интерес към духовността. Увеличили се злобата, завистта и грубостта, нараснали конфликтите.
Виждайки това, светците започнали да се молят на Бог да дари на хората познание, което да бъде достъпно, лесно разбираемо и същевременно да им възвърне духовната чистота.
От този момент нататък на земята започнали да се раждат светци, които дарявали на човешките същества познанието за музиката. Така възникнало изкуство, което пречиствало хората и им помагало да бъдат по- добри.
Принципите за духовното извисяване присъстват в най- голяма степен в индийската класическа музика, която е много подходяща за медитация. В нея има 7 основни ноти, кореспондиращи със 7-те основни енергийни центрове/чакри/ в човешкото тяло. Всяка нота звучи с определена честота, която съответствува на честотата на дадена чакра. Така, когато пеем или слушаме дадена комбинация от ноти, можем да въздействаме върху нашето фино тяло, съставено от чакри и енергийни канали/нади/. Когато мелодията е благоприятна/балансираща/, чакрите се активират и отварят пътя за нашата вътрешна енергия/Кундалини/, за да премине през тях и да осъществи връзка с Всепроникващата енергия на любовта.
Системата рага е основна за индийската класическа музика, използвана най- често за медитация. Тя представлява мелодична скала, съдържаща ноти. Думата рага на санскрит означава „да удовлетворя“. Съществуват раги за определени части от денонощието и такива за отделните чакри от фината система. Ще ви предложим няколко раги, които могат да бъдат подходяща  музика за медитация и баланс на вашата енергийна система.
УСПЕХ!!!

 

Vishuddhi chakra Raga Jayanthi

 

Agnya chakra Raga Bhoopali

 

Raga for Sahasrara chakra

{youtube}opAk0IixrQY{/youtube}

 

Rag Darbari. Sahaja Yoga- Shri Mataji.

 

Raga Durga for Anahata chakra

 

 

RAGA - KAUNSI KANADA (GAT - TAAL ROOPAK) - PT.SHIVKUMAR SHARMA

 

Медитация за Войд

Музика за Муладхара чакра

Музика за Свадистана чакра

 

Музика за Наби чакра

Индийска класическа музика - Рага

 

 

 

 

„Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

 

Асоциация "Сахаджа Йога - България"   1990 - 2024