Вашата вътрешна същност

  Чакра на санскрит означава „кръг” и представлява кълбо от енергия; на български можем да свържем това понятие с думата „чакрък”.

  Чакри

  Муладхара mooladhara

  Първата чакра е разположена под сакралната кост, в която се намира Кундалини. Основният аспект на тази чакра е невинността. Невинността е качество, благодарение на което изпитваме чиста, детска радост, неограничена от предразсъдъци и обусловености. Тя ни дава достойнство, равновесие и усет за посока и цел в живота. Тя не е нищо друго освен простота, чистота и радост. Тя е вътрешната мъдрост, която неизменно съпътства малките деца и която при възрастните често бива забулена от облаците на съвременния живот. Въпреки всичко това качество е вечно и не може да бъде разрушено.

  Свадхистан

  svadhistan

  Втората чакра е центърът на творчеството и на чистото познание. Тя ни свързва с вътрешния извор на вдъхновение и ни позволява да усетим красотата около нас. Чистото познание, което тя ни дава, не идва от ума. То е директно усещане на реалността. По вибрациите върху дланите например ние можем да установим кои от фините ни центрове са блокирани. Това е чакрата на чистото, добро внимание и силата на концентрацията. На физическо ниво тя се грижи за черния дроб, за бъбреците и за долната част на стомаха. Когато мислим прекалено много, този център се изтощава енергийно и излиза от равновесие. Тогава развиваме болести като диабет и левкемия.

  Набхи

  nabhi

  Третата чакра ни дава чувство за пълно удовлетворение и вътрешен мир. Тя е центърът, който ни прави спокойни и щедри, а също така поддържа нашето духовно израстване. Когато бъде озарена от Кундалини, тя се проявява като праведност, вътрешно чувство за морал, абсолютно равновесие на всички нива в нашия живот.

  Войд

  void

  Войдът е областта около втората и третата чакра. В него е заложен принципът на духовното водачество (на гуру). В много духовни традиции той е известен като “океан на илюзиите”, който може да бъде прекосен единствено с помощта на духовен учител. Когато Кундалини се събуди и пресече Войда, този принцип на духовното водачество се установява в нас. Шри Матаджи казва, че в Сахаджа Йога човек става свой собствен гуру, свой собствен водач, тъй като всеки може да усеща сам по пръстите на ръцете си всички проблеми във фината система и има силите да ги отстрани чрез Кундалини. Изчистването и установяването на Войда ни помага да се освободим от нашите лоши навици, от леността, от грубите обвързаности и от всичко, което ни заробва по един или друг начин. Ние ставаме свой собствен господар. Следването на фалшиви гуру, които се интересуват най-вече от парите ни и от това как да спечелят повече влияние и власт, може да увреди сериозно Войда. След Себереализацията обаче всичко може да бъде излекувано чрез пречистващата сила на Кундалини.

  Анахата

  anahat

  Четвъртата чакра е чакрата на сърцето. В нея обитава нашият Дух. След Себереализацията вниманието ни за пръв път се свързва с нашия Дух и ние постепенно осъзнаваме това. Себереализация е себеосъзнаване или осъзнаване на истинската ни същност, т.е. на нашия Дух. Ние се отърсваме от фалшивото отъждествяване с нашето его и обусловеностите, натрупани при миналите ни преживявания. Започваме да се идентифицираме единствено с истинската си същност.

  На физическо ниво тази чакра се грижи за сърцето и белите дробове. Ако тя бъде сериозно блокирана, можем да развием астма или различни сърдечни заболявания. Именно от сърцето идват обичта и състраданието. Това е чакрата, която развива у нас чувството за отговорност и чистота в отношението ни към другите. Централната сърдечната чакра ни дава сигурност и увереност. Всички наши притеснения, съмнения и страхове биват премахнати, когато сърдечната чакра е напълно озарена от Кундалини.

  Вишудхи

  vishudhi

  Петата чакра - Вишудхи, е чакрата на дипломацията, на общуването с другите и на чувството за необвързаност. За да се отвори тази чакра и Кундалини да премине през нея, трябва да се освободим от чувството за вина. Тенденциите да доминираме другите и да се чувстваме доминирани от някого, комплексите за малоценност изчезват, когато този център бъде захранен от Кундалини. Това е чакрата, която ни помага да чувстваме връзката си с остналите хора, с цялата Вселена, да усещаме, че сме частица от цялото, а не изолирани субекти.

  Агния

  agnia

  Шестата чакра е чакрата на прошката и състраданието. Прошката е силата да се освободим от гнева, от омразата и раздразнението и да открием смирението, благородството и щедростта на Духа. Тази чакра разтваря нашето его и обусловеностите, нашите лоши навици, расистките ни идеи и всичките ни погрешни идентификации. Тя е тясната врата, която отваря пътя за нашето съзнание за достигане на крайната цел, т.е. седмата чакра. Ако имаме блуждаещи очи, гледаме порочни неща или сме егоцентрични, тази чакра се уврежда. Когато наблюдаваме небето, земята, природата, тя се изчиства.

  Сахасрара

  sahasrara

  Седмият център, Сахасрара, е чакрата, която обединява всички останали центрове и съответстващите им качества. Тя е последната еволюционна стъпка в човешкото познание. Днес ние се намираме на нивото на тази чакра и нашето съзнание може лесно да навлезе в едно ново измерение на възприятието, което е отвъд нашия ограничен ум и понятия. То е директно усещане на Реалността посредством централната нервна систем

  Получете вашата Себереализация сега

  Медитацията като основна практика за установяване и развиване на нашата Себереализация е естествен процес, който не изисква усилие и време и ни помага да установим добро физическо, емоционално, ментално и духовно здраве, без да се откъсваме от обичайните си задължения.

  Image

  Енергийните канали

  Съществуват множество енергийни канали в човека, но основните са три (ляв, десен и централен) и на физическо ниво съответстват на симпатиковата (лява и дясна) и парасимпатиковата нервна система. Левият и Десният енергийни канали на нивото на шестия енергиен център се кръстосват и завършват с балоните на егото и суперегото. Централният енергиен канал е единственият потенциално отворен, но преди получаването на Себереализация човек не може съзнателно да му въздейства, тъй като е свързан с парасимпатиковата нервна система.

  „Всички проблеми на човешките същества се дължат на два основни проблема – левостранен и десностранен”. Шри Матаджи Нирмала Деви

  system

  Енергийните канали са известни от древността и в традицията на йога се използва терминът „нади”, което на санскрит значи „река, тръба”.

  Ляв - Ида Нади (Тамо гуна)

  Левият канал отговаря за нашето минало, емоции, желания, спомени. Това е женският или лунният канал. Той завършва със суперегото, където се складират нашите спомени, навици и обусловености, оформени от миналите ни преживявания. Отрицателните проявления на Левия канал са самосъжалението, депресията, страховете, пасивността, леността, инерцията.

  Десен - Пингала Нади (Раджо гуна)

  Десният канал отговаря за нашето бъдеще, физическата и умствена активност, за способността да планираме. Това е мъжкият или слънчевият канал. Той завършва с егото, което ни дава чувството за Аза, чувството, че сме отделени от света. Типични проявления за прекомерно използване на енергията на Десния канал са агресията, гневът, егоизмът, доминирането.

  Централен - Сушумна Нади (Саттва гуна)

  Централният канал е настоящето, той е пътят за нашето духовно израстване. В него е силата, която поддържа духовната ни еволюция и ни води съзнателно или несъзнателно към по-висшето познание на нивото на Сахасрара чакра. Една центрирана личност, чиято Кундалини е пробудена, води уравновесен, морален живот, отстоява истината и свободата на Духа, споделяйки чистата любов и радост с околните.

  Основните три енергийна канала имат определени характеристики и проявления, чиято съвкупност се нарича „гуна”, тоест тенденция или страна. Поради това когато в дадена личност се проявяват повече от харектеристиките на Левия или на Десния канал, тук казваме, че тя е подвластна съответно на Лявата или Дясната страна, или че е левостранна или десностранна.

  Медитацията в Сахаджа Йога ни научава да осъзнаваме скритите клопки на Левия и Десния канал и да отстраняваме слабостите им чрез използване на техниките за балансиране и природните елементи.

  Йога и медитация

  „Вие не можете да знаете предназначението на своя живот, докато не се свържете със силата, която ви е създала.” Шри Матаджи Нирмала Деви

  „Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

  Центрове в България