Себереализация

  „Себереализацията е първата среща с реалността.” Шри Матаджи Нирмала Деви

  „Себереализацията е първата среща с реалността.” Шри Матаджи Нирмала Деви

  Себереализацията (от англ. – осъзнаване, осъществяване на Себето) от дълбока древност е била крайната цел на всеки истински стремеж и практика за духовно усъвършенстване. Тя е наричана с различни имена в древните свещени писания - Второ раждане, Сатори, Просветление, Мокша. Не случайно девизът „Познай себе си” се явява едно от основните изисквания за познаване на истината и извисяването на Духа. Do you wear a uniform? Do you have to be corporate? Dress down? How do you dress for your work identity, I was doubly delighted when I clicked on the link and found the clearly and since it took under a minute to read, she demonstrated a sense of speed and clarity.

  Image
  Image

  Медитацията

  В миналото постигането на Себереализация е било изключително трудно. Малцина търсачи на Истината са достигали да нея, обикновено след тълги аскетични практики и изолиране от обществото, и едва след като духовният им учител (гуру) е преценял, че те са готови за това. В наши дни Шри Матаджи, която е истински Гуру от съвършено нов тип, направи това познание достъпно за всички и даде масова Себереализация на стотици хиляди хора безплатно.

  Получете вашата Себереализация сега чрез следващото кратко упражнение.

  Медитацията като основна практика за установяване и развиване на нашата Себереализация е естествен процес, който не изисква усилие и време и ни помага да установим добро физическо, емоционално, ментално и духовно здраве, без да се откъсваме от обичайните си задължения.

  Съзнание без мисли

  Ползи от практикуването на Сахаджа йога

  Вътрешен Покой и Хармония:

  Вътрешен Покой и Хармония:

  Сахаджа Йога насочва към вътрешната хармония и успокоение, предоставяйки техники за освобождаване от натрупаното напрежение.

  Повишено Съзнание и Пробуждане:

  Повишено Съзнание и Пробуждане:

  Практикуването на Сахаджа Йога помага в пробуждането на вътрешната енергия, наречена кундалини, и разширява съзнанието.

  Духовно Развитие и Самоосъзнание:

  Духовно Развитие и Самоосъзнание:

  Йога предоставя пътеката към духовно развитие и постигане на по-дълбоко разбиране за себе си и света.

  Image

  „Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

  Центрове в България