Медитация за деца

  Медитацията в Сахаджа Йога е подходяща за деца на всякаква възраст, като започва с издигането на Кундалини и получаването на Себерализация. Медитацията е едно много естествено състояние за децата, особено за тези до 3-4 годишна възраст, тъй като децата водят много по природен, балансиран живот и сами успяват да си дават кратки почивки на ума и тялото.

  Image

  Какви са ползите от медитацията за деца?

  Ползите за децата от медитацията в Сахаджа Йога са много и най-разнообразни: добро здраве, устойчива ценностна система, стабилна концентрация и мотивация и отличен успех в училище, хармонични отношения с родителите и околните, разграничаване на добро и лошо, самоконтрол и чувство за отговорност към другите и към себе си. От най-ранна възраст могат да се развият заложените във фината система качества, като мъдрост, чистота, креативност, щедрост, удовлетворение, вътрешен мир, любов и състрадание, прошка, радост, глобално мислене и действие. Този тип медитация е особено подходяща за деца, които страдат от астма или от синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.

  Децата се раждат с много чиста фина система и колкото по-малки са, толкова по-малко време за медитация или съзнание без мисли им е нужно. Те не са натрупали много спомени и опитности, техният Ляв канал е изпълнен най-често с положителни емоции и чисто желание. Нямат такъв голям „арсенал” от мисли, но притежават излишък от физическа енергия, така че Десният им канал бързо се загрява и изтощава.

  Децата притежават силна енергийна връзка с родителите си и проблемите на или между родителите се отразяват крайно неблагоприятно върху децата. Така че се препоръчва родителите, или поне единият от тях, да медитират редовно, за да се балансират отношенията в семейството.

  Медитация за деца

  Медитацията за деца в Сахаджа Йога включва същите елементи, каквито и медитацията за възрастни, но е доста по-кратка и зависи от възрастта на детето. Започва и завършва с издигане на Кундалини и бандан, и включва: балансиране на Левия и Десния канал; използване на природните елементи, на футсоук (баня на краката), адаптираните според възрастта на детето заявления.

  Тъй като различия в двигателните, познавателните и други умения и потребности при децата в различна възрастова група са специфични, то най-добре е да ни пишете, за да ви препоръчаме подходящ за възрастта на вашето дете подход или посещавайте най-близкия до вас център по Сахаджа Йога.

  Много по добри отношения

  Отношенията между майката и детето са отразени в левия аспект на Анахата (сърдечната) чакра, докато тези с бащата се свързват с десния аспект на същата чакра. Така че ако родителите усещат проблеми със сърцето, белите дробове или с имунната система, нека се вгледат по-добре в отношенията си собствените си деца и ги дарят с повече любов, уважение и грижи. Ако същите проблеми се проявяват в детето, отново трябва първо да се обърне внимание на отношенията дете-родител/и.

  Image

  Медитацията е едно много естествено състояние за децата, особено за тези до 3-4 годишна възраст, тъй като децата водят много по природен, балансиран живот и сами успяват да си дават кратки почивки на ума и тялото. Така че ако забележите, че детето ви е спряло да си играе, лежи по гръб или си седи кротко, наблюдавайки природата около себе си, просто го оставете в това медитативно състояние. След около 2-3 минути то ще се раздвижи, вече отпочинало си и ще си намери друго занимание. При 4-7-годишните деца медитацията може да приеме формата на приказен сюжет, докато вече при по-големите медитирането е доста осъзнат процес.

  Image
  Image
  Image
  Image

  „Времето на разцвет е дошло и мнозина древни търсачи получават днес своята Себереализация.” Шри Матаджи Нирмала Деви

  Центрове в България